Растот на економијата се должи на капиталните проекти, странските инвестиции и личната потрошувачка

Растот на економијата се должи на капиталните проекти, странските инвестиции и личната потрошувачка

 

Видео