Проектот Бруто Плата ги заштитува вработените во фирмите

 
00:00

Проектот воведе ред во плаќањето на социјалните придонеси (Интервју за Македонската телевизија)