Во 2010 се очекува раст од 2% на БДП

 
00:00

Излегувањето на развиените и европски земјите од рецесијата, позитивно ќе се одрази врз бизнис активностите на македонската економија

(Интервју за Алфа телевизија)