Дел од изјавата на Вицепремиерот Ставрески за намалување на ДДВ за продажба на становите за вестите на Сител

Намалување на стапката на ДДВ за продажба на станови од 18% на 5%