Гостин во Дневникот на Сител Вицепремиерот Зоран Ставрески

Со вториот ребаланс ќе се скратат од 4 до 4,5 милијарди денари. Ќе се крати на непродуктивни расходи а некои од проектите со забавена динамика ќе се реализираат во 2010 година.