Selected

Партнерскиот однос меѓу Советот на странски инвеститори и Владата е гарант за создавање на амбиент за профит, за економски раст и подобар стандард на вработените

Партнерскиот однос меѓу Советот на странски инвеститори и Владата е гарант за создавање на амбиент за профит, за економски раст

19 ноември 2019, Скопје - Во Стопанската комора на Македонија денеска се одржа уште една сесија од редовните работни средби на компаниите членки на Асоцијацијата на странски компании со технолошки напредно производство во рамки на Советот на странски инвеститори со Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев.

Заменик министерката за финансии Елези на 12-та Конференција на УНКТАД за управување со долгот

Заменик министерката Елези на 12-та Конференција на УНКТАД за управување со долгот

19 ноември 2019, Женева - Заменик-министерката за финансии Ширет Елези, заедно со претставници од Министерството за финансии присуствува на 12-тата Конференција на УНКТАД за управување со долгот, во Женева.

Ангеловска: Ќе се зголеми прагот за ослободување од царина кај малите пратки

Ангеловска: Ќе се зголеми прагот за ослободување од царина кај малите пратки

18 ноември 2019, Скопје - Расте бројот на мали пратки што граѓаните и компаниите ги порачуваат преку Интернет а со тоа растат предизвиците и за државата и за компаниите. Министерството за финансии, Царинската управа и Владата со години се соочуваат со барањето да се зголеми прагот на вредноста до која пратките се ослободени од плаќање увозни давачки. Министерката за финансии Нина Ангеловска најави дека се размислува за негово зголемување, а оптималниот праг ќе се одреди врз база на анализите што во моментов се прават во Министерството.  

МФ и ФИТР организираат ФинХакатон за МојДДВ,#МојаНаграда

МФ и ФИТР организираат ФинХакатон за МојДДВ,#МојаНаграда

18 ноември 2019, Скопје - Министерството за финансии и Фондот за иновации и технолошки развој од 29 ноември до 1 декември ќе организира ФинХакатон2 чија цел е изготвување на иновативна маркетинг стратегија за новата наградна игра “МојДДВ, #МојаНаграда”. 

ММФ: Економскиот раст во Северна Македонија ќе забрза, сузбивањето на сивата економија ќе ја подобри бизнис-климата

18 ноември 2019, Скопје - Eкономијата влезе во период на солиден раст и стабилност, додека следната година се очекува растот да

18 ноември 2019, Скопје - Eкономијата влезе во период на солиден раст и стабилност, додека следната година се очекува растот да забрза. Реформите со цел справување со неформалниот сектор ќе помогнат во подобрување на деловната клима и ќе ги заштитат работниците, а исто така ќе имаат и потенцијално големи придобивки во смисла на приходи. Ова се дел од заклучоците од редовната мисија на Меѓународниот монетарен фонд во земјата.

Ангеловска: Долго време се запоставувал нашиот највреден капитал - луѓето, тоа го менуваме со Буџетот за 2020

Ангеловска:Долго време се запоставувал нашиот највреден капитал-луѓето, тоа го менуваме со буџетот за 2020.

Скопје, 17 ноември 2019 (МИА) – Предлог-буџетот за 2020 година, кој Владата го усвои неделава, е тема на разговорот со министерката за финансии Нина Ангеловска. Таа во интервјуто за МИА посочува на инвестициите во човечкиот капитал кои имаат централно место во Предлог-буџетот за 2020 година. Наведувајќи податоци за индексот на човечкиот капитал во земјава во однос на развиените земји и земјите од регионот вели дека порано долго време се запоставувал нашиот највреден капитал - луѓето.

Ангеловска на „Македонија 2025“: Продуктивноста на работните места и во општеството зависи од тоа колку сме инвестирале во човечкиот потенцијал

Ангеловска на „Македонија 2025“: Продуктивноста на работните места и во општеството зависи од тоа колку сме инвестирале во човеч

15 ноември 2019, Скопје - Еден од предизвиците за нашата земја е зголемување на продуктивноста. Затоа зборуваме за инвестирање во човечки капитал, односно колку сме вложиле во надградување на луѓето, колку сме го искористиле нивниот целосен потенцијал на работните места и во општеството, воопшто. Ова го посочи министерката за финансии Нина Ангеловска зборувајќи на панел-дискусијата „Македонците кои се искачуваат во бизнис-елитата“ на самитот „Македонија 2025“, кој се одржува овие два дена во Скопје.

Angellovska në “Maqedonia 2025”: Produktiviteti i vendeve të punës në shoqëri varet nga ajo se sa kemi investuar në potencialin njerëzor

Angellovska në “Maqedonia 2025”: Produktiviteti i vendeve të punës në shoqëri varet nga ajo se sa kemi investuar në potencialin

15 nëntor 2019, Shkup - Një prej sfidave për vendin tonë është rritja e produktivitetit. Prandaj, flasim për investim në kapitalin njerëzor, përkatësisht sa kemi investuar në përmirësimin e njerëzve, sa e kemi shfrytëzuar potencialin e tyre të plotë të vendeve të punës dhe në shoqërinë në përgjithësi. Këtë e theksoi ministrja e Financave, Nina Angellovska duke folur në panel - diskutimin “Maqedonasit të cilët ngjiten në elitën e biznesit” në samitin “Maqedonia 2025” që mbahen këto dy ditë në Shkup.

Angelovska at “2025 Macedonia”: Productivity of jobs in the society depends on how much we have invested in human capital

Angelovska at “2025 Macedonia”: Productivity of jobs in the society depends on how much we have invested in human capital

15th November 2019, Skopje - One of the challenges for our country is productivity increase. Therefore, we are talking about investing in human capital, i.e.  how much we have invested in upgrading people, how much we have used their full potential in with respect to both their jobs and the society in general. This was pointed out by Minister of Finance Nina Angelovska when talking about the Panel Discussion “Macedonians Climbing the Elite Business Leaders" at the Macedonia 2025 Summit, being held these two days in Skopje.

Masterklasi i parë i UNKTAD-it në Shkup: I inkurajojmë gratë të synojnë më lartë

 Прв Мастерклас на УНКТАД во Скопје: Ги охрабруваме жените да целат повисоко

 

Nevojitet inkuadrim më i madh i grave në sjelljen e politikave kyçe, vendosmëri që ta përhapin zërin e tyre, shfrytëzimin e potencialit të teknologjive për përfshirje më të madhe të tyre dhe krijimin e rrjeteve lokale, rajonale dhe globale të grave sipërmarrëse. Këto janë qëllimet e Masterklasit të parë "e-tregti për gra" organizuar nga UNKTAD (Konferenca për Tregti dhe Zhvillim e Kombeve të bashkuara) në Maqedoninë e Veriut.

 

Subscribe to RSS - Selected