Заменик министер

Aрдиан Џеладини

 

Датум на раѓање

15 февруари 1987

 

Адреса

С. Зајас, Кичево

 

Образование

Магистер по економија - во тек

Финансиска анализа, сметководство и ревизија

Државен Универзитет во Тетово

 

 

 

Работно искуство

 

септември 2011 – јануари 2013

Шеф на кабинет на Заменик министер за финансии - Министерство за финансии, Скопје

 

2009 - 2011

Сектор за меѓународни финансиски односи и управување со јавен долг - Министерство за финансии, Скопје

 

декември 2008 – октомври 2009

Влада на Р.М – Секретаријат за спроведување на Охридскиот Рамковен Договор

 

 

Образование

 

2008/2009 – во тек

Магистер по економија

Финансиска анализа, сметководство и ревизија

Државен Универзитет во Тетово

 

2005 - 2008

Baccalaureus по Бизнис Економија

Државен Универзитет во Тетово

 

 

Обука

 

2009

Обука за подобра изработка и спроведување на законите

Влада на Република Македонија

 

Учествувано на многубројни меѓународни и домашни конференции, форуми, семинари и обуки.

 

Мајчин јазик: албански, а одлично зборува и македонски и англиски јазик.