Заменик министер

Aрдиан Џеладини

Датум на раѓање: 15 февруари 1987 година
с. Зајас, Кичево

Семеен статус: женет

ОБРАЗОВАНИЕ

2008/2009 – во тек
магистер по економија
Финансиска анализа, сметководство и ревизија
Државен универзитет во Тетово

2005 - 2008
Baccalaureus по бизнис економија
Државен универзитет во Тетово

РАБОТНО ИСКУСТВО

февруари 2013 -

Заменик министер за финансии

септември 2011 – јануари 2013
Шеф на кабинет на заменик министер за финансии - Министерство за финансии, Скопје

2009 - 2011
Сектор за меѓународни финансиски односи и управување со јавен долг - Министерство за финансии, Скопје

декември 2008 – октомври 2009
Влада на Р.М – Секретаријат за спроведување на Охридскиот рамковен договор

ОБУКА

2009

Обука за подобра изработка и спроведување на законите

Влада на Република Македонија

Учествувано на многубројни меѓународни и домашни конференции, форуми, семинари и обуки.

Мајчин јазик: албански, а одлично зборува и македонски и англиски јазик.