Биро за јавни набавки

Бирото за јавни набавки е орган во состав на Министерството за финансии, со својство на правно лице.

 

 

Директор

д-р Маре Богева Мицовска

 

 

Контакт

Ѓуро Стругар бр.5 , I кат

1000 Скопје, Република Македонија

телефон: 02 / 3111 074, факс: 02 / 3126 027

е-пошта: info<at>bjn.gov.mk

 

за повеќе информации кликни тука.