Вести

07.09.2008

Спокојно утро. Родителите ги носат своите деца во училиште и потоа заминуваат на работа.

06.09.2008

Неодамна, читајќи некои мудрости кои на залезот од животот ги напишале луѓе потонати во мир, го прочитав и следново: “... многу големи и судбоносни страсти од нашата младост почиваат на едноставно недоразбирање.

05.09.2008

Еден од најголемите црковни учители, Свети Василиј Велики, покрај по неговата мудрост,  познат е и по неговото човекољубие и добродетел особено кон сиромашните. Свесен за немаштијата и за сите невољи што таа го носи, тој на најсиромашните им давал леб.

04.09.2008

Како и многумина од вас, дома имам двајца пенэионери. Скромно го живеат секојдневието со 9.000 денари месечно, внимавајќи на секој денар каде и эошто го трошат. Најмногу эа основните егэистенцијални потреби, храна, лекови и по некое чоколадо эа внуката.

03.09.2008

На почетокот од 90-тите години, на патот кон историската придобивка да имаме суверена и независна држава, имавме многу надеж и доверба. Но годините што следеа наместо остварување на очекувањата, донесоа бројни разочарувања.

02.09.2008

Во денешно време, енергетиката е клучен фактор на економскиот раэвој. Борбата эа превласт меѓу големите сили во современи услови се повеќе е борба эа превласт на енергетски план, било да станува эбор эа нафта, гас или други енергенси.

01.09.2008

Најзначајна новина за земјоделците е што новите кредити ќе бидат одобрени под исклучително поволни услови. Каматната стапка за крајните корисници за примарното земјоделско производство ќе изнесува само 4 отсто

30.08.2008

Неодамна во разговор со еден добар бизнисмен, ги анализиравме искуствата на земјите кои успеале да остварат значаен економски прогрес во последниве две децении.

29.08.2008

Системот за контрола на квалитетот во Република Македонија се заснова на три столба.  Тие се Институтот за Стандардизација, Бирото за Метрологија и Институтот за Акредитација.

28.08.2008

Oние кои добро ме поэнаваат, энаат дека многу сакам добри дебати.

Pages