Вести

17.09.2008

Инвестициите во образованието се аполитични и тие не можат да дадат резултат на краток и среден рок, во вообичаениот политички циклус од четири години. Долгорочно, тоа се најдобрите можни инвестиции

16.09.2008

Наместо млечни кризи што ги гледавме во минатото, со истурање на млекото по улиците поради монополот на битолската млекарница, во иднина ќе имаме млечна криза поради недостиг од млеко во однос на побарувачката за откуп од зајакнатата конкуренција.

15.09.2008

Производството на „Џонсон контролс“ и „Џонсон Мети“ ќе го зголеми македонскиот БДП за околу 15-20 отсто. Нивниот влез во Македонија испраќа јасен сигнал до стотици фирми во светот кои се нивни снабдувачи, да се придружат.

14.09.2008

Дрвото како симбол на животот е присутно во речиси секоја култура. Садењето на ново дрво значи раѓање на нов живот. Уништувањето на едно дрво значи и уништување на еден живот. Со губењето на листовите на есен и со нивното повторно разлистување на пролет, дрвата симболизираат еден животен циклус.

13.09.2008

Развојот на малите и на средните претпријатија не може да биде препуштен единствено на индивидуалните иницијативи. Потребно е да се создадат системски услови за поттикнување на приватниот сектор и на претприемништвото.

12.09.2008

Јавно-приватните партнерства (ЈПП) во многу земји се клучен инструмент за реализација на приоритетните инфраструктурни проекти.

11.09.2008

Еден Марфиев закон вели: „Ако фактите се против тебе, негирај го законот. Ако законот е против тебе, негирај ги фактите. А ако и фактите и законот се против тебе, тогаш урлај до бесвест“.

10.09.2008

Тоа што го гледаме во трговијата не е инфлација

Министерот за финансии Трајко Славески е голем оптимист во остварувањето на проекциите на Владата за одржлив економски развој на среден рок.

10.09.2008

"ТОП 100 извозници на Македонија"

1. Кои мерки и политики Владата предводена од ВМРО ДПМНЕ планира да ги преземе во текот на својот мандат за да го поттикне извозот и да ја подобри извозната конкурентност на македонските компании?

10.09.2008

"Над 500 милиони евра од буџетот за земјоделците до 2012!"

 

Pages