Повици и објави

Повици и објави

EXPRESSION OF GRATITUDE TO STAKEHOLDERS IN PUBLIC CONSULTATION FOR COMMENTING DRAFT ECONOMIC REFORM PROGRAM 2017

We would like to thank you for participating in the public consultation for draft Economic Reform Program 2017 (ERP 2017) held in the period from 27thDecember 2016 to 10thJanuary 2017, as well as for attending the consultation meeting which took place on 4thJanuary 2017.

БЛАГОДАРНОСТ ДО ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ СТРАНИ ЗА КОМЕНТАРИТЕ ЗА НАЦРТ ПРОГРАМАТА ЗА ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ 2017 ГОДИНА

БЛАГОДАРНОСТ ДО ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ СТРАНИ ЗА КОМЕНТАРИТЕ ЗА НАЦРТ ПРОГРАМАТА ЗА ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ ЗА 2017 ГОДИНА

Ви благодариме за учество во консултациите за нацрт Програмата на економски реформи за 2017 година (ПЕР 2017) кои се спроведоа во период од 27 декември 2016 година до 10 јануари 2017 година. Исто така ви благодариме за учеството на консултативниот состанок кој се одржа на 4 јануари 2017 година.

Public consultation for draft Economic Reform Program 2017

INVITATION FOR PUBLIC CONSULTATION FOR DRAFT ECONOMIC REFORM PROGRAM 2017

We are glad to present you the Structural Reform Priorities from the draft Economic Reform Program 2017 (ERP 2017), which the Government of the Republic of Macedonia would submit to the European Commission at 31 Jan. 2017, the latest. Here you can find the text of the draft ERP 2017 Reform Priorities.

Повик за консултации за Програма за економски реформи 2017

ПОВИК ДО ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ СТРАНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА НАЦРТ ПРОГРАМАТА ЗА ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ 2017 ГОДИНА

Ви ја претставуваме нацрт Програмата на економски реформи за 2017 година (ПЕР 2017), која Владата на Република Македонија ќе ја достави до Европската комисија до 31 јануари 2017 година, по усвојување на нејзиниот текст.

ЈАВЕН ПОВИК за пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит

во периодот од 1ви февруари до 31ви декември 2016 година

 

1. Се повикуваат граѓаните кои се заинтересирани за добивање субвенциониран станбен кредит да ги поднесат своите апликации во периодот од 1ви февруари 2016 година до 31ви декември 2016 година.

2. Сите граѓани кои се заинтересирани за добивање субвенциониран станбен кредит можат да аплицираат за еден од следните два модела:

Отворени денови на Управата за имотно правни работи

Ве известуваме дека Министерството за финансии, во согласност со определбата на Владата на Република Македонија за поддршка на стопанството и одржување континуиран дијалог со бизнис заедницата во Република Македонија, спроведува нов циклус средби со компании и со физички лица на кои им е потребна помош во постапката за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост.

Pages

Subscribe to RSS - Повици и објави