Наградени ученици на конкурсот за творби по повод Светскиот ден на штедење

На конкурсот во прва категорија (ликовна творба - основно образование и литературна творба - средно образование), на тема:

„И ЈАС УМЕАМ ДА ШТЕДАМ“

ВО КАТЕГОРИЈА ЛИКОВНИ ТВОРБИ НАГРАДЕНИ СЕ:
Андреј Секуловски, IV-a, ОУ „Димитар Миладинов“ - Скопје

Патрициа Ивановска, VI-1, ОУ „Круме Кепески“ - Скопје
Гордон Величковски, IX-2, ООУ „Кочо Рацин“ - Куманово
 

ВО КАТЕГОРИЈА ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ СЕ НАГРАДЕНИ:
Александар Манев, II-1, ССОУ „Димитрија Чуповски“ - Велес

Јуле Атанасовска, III-2, СОУ „Ѓорче Петров“ - Прилеп

Злате Богоевски, IV-5, СЕПУГС „Васил Антевски - Дрен“ - Скопје
 

За конкурсот во втора категорија (ликовна творба - основно образование и литературна творба - средно образование), на тема:

„ШТО ЗНАЧИ ЗА МЕНЕ ОСИГУРУВАЊЕТО НА ДОМОТ И СЕМЕЈСТВОТО“

ВО КАТЕГОРИЈА ЛИКОВНИ ТВОРБИ НАГРАДЕНИ СЕ:
Леона Соклевска, IV-3, ОУ „Тодор Ангелевски“ - Битола

Стефан Стојановски, IX-в, ООУ „Кочо Рацин“ - Скопје
Андреј Антевски, IV-6, ООУ „Кочо Рацин“ - Куманово
 

ВО КАТЕГОРИЈА ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ НАГРАДЕНИ СЕ:
Анастасија Спировска, III-8, СОУ „Перо Наков“ - Куманово

Исидора Димитриевска, IV-1, СОУ „Гоце Делчев“ - Куманово

Ирена Дивјакоска, IV-5, СОУ „Орде Чопела“ - Прилеп

Награди за инвентивност „И ЈАС УМЕАМ ДА ШТЕДАМ“:

Владимир Витановски, III-б, ООУ „Св. Кирил и Методиј“ - Македонска Каменица

Ангела Мицевска, IV-в, ООУ „Сандо Масев“ - Струмица

Сара Ристовска, II-3, ООУ „Круме Кепески“ - Скопје

ИЗЛОЖУВАЊЕТО НА ТВОРБИТЕ И ДОДЕЛУВАЊЕТО НА НАГРАДИТЕ ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 25 НОЕМВРИ 2016 ГОДИНА (ПЕТОК) ВО 12.00 ЧАСОТ ВО ПРОСТОРИИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ.