Предизборен финансиски извештај

Предизборен финансиски извештај 01.01-31.10.2016 година симни тука