Кредитната линија на ММФ ќе помогне за полесен пристап до пазарот за капитал